_DSC2046_WEB.jpg
_DSC2092_BW_WEB.jpg
_DSC2046_WEB.jpg

Hoff Høstmark


Leverandør av evidensbasert HR

SCROLL DOWN

Hoff Høstmark


Leverandør av evidensbasert HR

 

Hoff Høstmark AS er et ledelseskonsulteringsselskap som spesialiserer seg på medarbeiderundersøkelser og lederevaluering. Med vår tilnærming hjelper vi deg som kunde gjennom hele prosessen, fra valg og utforming av instrument, til forslag til oppfølging og tiltak på en engasjerende og utviklende måte. 

Vi leverer og skreddersyr ledende instrumenter med faglig tyngde, bygget på moderne modeller og teori i forskning, som samtidig er brukervennlige og engasjerer på alle nivåer i virksomheten. Våre undersøkelser tar utgangspunkt i den daglige driften hos virksomheten, og det den enkelte medarbeider holder på med hver eneste dag. På denne måten bidrar vi til å skape, opprettholde eller videreutvikle et godt arbeidsmiljø.

 

Tjenester


Tjenester


I Hoff Høstmark jobber vi dedikert mot å kombinere forskning (hva som burde måles) og virkelighet (hvordan maksimere effekten av organisasjonsundersøkelsen i virksomheten, samt praktiske hensyn). I 2014 publiserte vi en akademisk bok om medarbeider- og organisasjonsundersøkelser, og i 2015 skrev vi den offisielle veilederen for medarbeiderundersøkelser for NHO.

 

Vårt mål er å levere organisasjonsundersøkelser som er:

  1. I tråd med hva nåværende forskning viser er effektivt (økt bunnlinje, redusert turnover og sykefravær)
  2. I tråd med virksomhetens HRM-strategi og tilnærming
  3. Forskningsbasert (valid og reliabelt)

 

 

 

Konsekvensen av punkt 1 og 2 er at denne typen undersøkelser ikke bør være statiske. Det finnes ikke 12 eller 35 spørsmål som vil være egnet i enhver virksomhet til enhver tid. Hoff Høstmark har mer enn 130 vitenskapelig fremstilte måleskaler som vi bruker som utgangspunkt for skreddersydde undersøkelser i samarbeid med HR internt.

I enkelte tilfeller ser vi at virksomheter har behov for å måle tema vi ikke har samsvarende måleskalaer for. I disse tilfellene utvikler vi en måleskala fra bunnen av og validerer i virksomheten. For selskap som driver internasjonalt kan det være aktuelt å lage undersøkelser som har en felles base, men også egne tema for hvert land. Tema som er av stor betydning i Norge (for eksempel tema knyttet til Arbeidsmiljøloven) er ikke nødvendigvis av tilsvarende betydning i India eller Brasil.

_DSC2092_BW_WEB.jpg

Team


Team


 

Thomas Hoff
Styreformann og professor

Thomas er doktor i psykologi og professor ved Universitetet i Oslo, i tillegg til jobben som konsulent i Hoff Høstmark AS. Thomas har mer enn 15 års erfaring som konsulent, og har jobbet mye med offentlige virksomheter som Direktoratet for Økonomistyring, Nærings- og Fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

Tlf: +47 410 00 400
E-post: thomas@hoff-hostmark.com
Linkedin

 

Simon Gottenborg
Konsulent

Simon er organisasjonspsykolog og konsulent i Hoff Høstmark AS. Han har arbeidet mye med skreddersøm av undersøkelser, og har blant annet jobbet med kunder som Gassco, Finansdepartementet, Widerøe og OBOS.

Tlf: +47 970 89 765
E-post: simon@thoff-hostmark.com
LinkedIn 

 

 

 
 
 

Marie Prebensen Juell
Prosjektleder

Tlf: +47 917 26 671

E-post: marie@hoff-hostmark.com

 

Mia Øyen
Prosjektleder

Tlf: +47 977 46 271

E-post: mia@hoff-hostmark.com